Mida võiks teada piduritest

Sõiduki pidurisüsteem nõuab selle tõhusaks toimimiseks kompleksset lähenemist. Töökoras pidurisüsteem vajab piduriklotside kulumisel (reeglina tevitab sellest juhti elektriline hoiatussüsteem) vaid viimaste vahetamist, kuid meie kliimavöötmes ei pruugi sellest alati piisata. Rooste ja mustus teedelt ja tänavatelt jätavad oma jälje ka pidurisadulatele, käsipidurihoovastikule ja –trossidele.

Piduriklotside vahetamisel on oluline jälgida nende ühtlast kulumist. Ebaühtlase kulumise korral vajavad lisatähelepanu pidurisadulad.

Pidurikettad vajavad vahetamist lubatud kulumisastme saavutamisel (reeglina 2-4mm). See on oluline pidurdamisel tekkiva soojuse hajutamiseks. Üle lubatud piiri õhukeseks kulunud pidurikettad ei hajuta pidurdamisel tekkivat kuumust ning tulemuseks võib olla tugeval pidurdamisel tekkiv piduriklotside n.ö. „närtsimine“ ehk siis pidurdusjõud lihtsalt kaob ootamatult. Üliõhukeseks kulunud kettad võivad ülekuumenemisel ka pidurdamise ajal puruneda.

Pidurisadulad vajavad eraldi tähelepanu. Rooste ja niiske mustuse mõjul võivad olla kinni jäänud või ebaefektiivselt töötada sadula kolvid (kiiremini kuluvad sisemised piduriklotsid) ja/või liugursõrmed (kiiremini kuluvad välimised piduriklotsid). Kinnijäänud kolvid/sõrmed põhjustavad klotsi ja ketta pideva kontakt, mis põhjustab ülekuumenemist ja friktsioonkatte purunemist, mis on ülimalt ohtlik. Klotside vahetamisel on oluline pöörata tähelepanu kõigele eelpoolmainitule ning remontida või välja vahetada pidurisadul. Kolbide ja liugursõrmede alati üheaegne vahetamine remontimisel garanteerib tõhusa pidurisüsteemi toimimise ning on lõppkokkuvõttes sõiduki omanikule soodsam.

Pidurisadula käsipidurisüsteem on tagumistesse pidurisadulatesse integreeritud hoovastik, mille korrasolek garanteerib käsipiduri toimimise. Reeglina selliste sadulate käsipidurisüsteemi ei remondita, vaid asendatakse pidurisadul tehases taastatud pidurisadulaga. NB! Alati vahetada ka liugursõrmed, mis ei ole reeglina komplektis.