Mida võiks teada rooliosadest

Rooliosade all mõisetakse nii roolihoovastiku kui ka alusvankri osi, millest otseselt sõltub mugav ja ohutu sõit. Rooliosade kulumine ekspluatatsiooni käigus on loomulik ning seetõttu on tehnoülevaatusel roolisüsteem koos pidurisüsteemiga peamise tähelepanu all.

Roolisüsteemi vead on põhjustatud peamiselt kahest asjaolust:

Mehaaniline ülekoormus (löökaugud, ebaühtlased teeolud, muude alusvankriosade kulumine ja ebaefektiivsus – kulunud amortisaatorid, purunenud vedrud ja puksid)
Vahetud pikaajalised keskkonnamõjud (temperatuuride erinevused aastaajati, sool, mustus jne.)

Kulunud kuulliigendid (peamine, mis rooliosade puhul kulub) väljenduvad nende loksus, mis väljendub müras sõidu ajal ning raskenenud juhitavuses. Loksuvad kuulliigendid peab koheselt välja vahetama. Seda nõuab ohutus ja asjaolu, et kulunud liigendi koormuse „võtavad üle“ ülejäänud rooliosad ning ka viimaste kulumine kiireneb.

Niiskuse ja eriti soola tungimine liigendi kaitsekummi alla on meie kliimatingimustes paratamatu ning sellisel juhul ilmneb liigendi kulumine juba väga lühikese aja jooksul. Liigendi asendamisel uuega on hädavajalik mehhaaniku poolt jälgida õiget paigaldust ning kaitsekummi ülaserva tihedat kontakti vastaspinnaga. See tähendab, et koonusel ei tohi olla roostet kaitsekummi ja koonuse kinnitusosa vahel. Samuti ei peeta garantiijuhtumiks kaitsekummi purunemist ekspluatatsiooni käigus (peamised põhjused vale paigaldus või teepinnalt üles lendav graniitkillustik). Rooliosade korrasolekut on soovitav kontrollida 1-2 korda aastas kas tehnoülevaatusel või ka näiteks hooajalise rehvivahetuse käigus.